test
2
1
4
3
5
6

За контакти

Къща за гости НЕСТИНАРКА

село ПИСМЕНОВО
Община  ПРИМОРСКO
Обл. БУРГАС
ул.”В.Левски”№2
E-mail: 
nestinarka_pismenovo@abv.bg
Телефони: 
+359 878 102 108, 
+359 878 392 544

Ловен туризъм

 » 
Ловен туризъм

Къща за гости Нестинарка
Странджа планина е разположена в югоизточната част на България и стига на север до Бургас, а на юг чак до Истанбул. Най-високата точка на територията на България е връх Градището – 710 м.н.в.
Странджанският регион с център село Писменово, включително крайбрежната ивица по Южното Черноморие, е един от най-богатите на животински видове в България и се използва за лов от български и чуждестранни туристи.  В продължение на десетилетия достъпът до планината е бил ограничен поради близостта на държавната граница. Това е позволило запазването на разнообразието и идентичността на видовете. 

Климатът в странджанската област е специфичен. Той се формира под влиянието на Черно и Средиземно море. С навлизането на морския бряг навътре в планината, валежите се увеличават – между 100 и 800 мм, разпределени неравномерно през годината. Средногодишните температури са между 11.1°С и 12.8°С.

На територията на планината се намира Природен парк „Странджа”. През 1995г. е обявен за най-голямата защитена територия в България. По-голямата част от общините Приморско и Созопол е разположена в парка. Най-големите реки на територията на Природен парк Странджа са Резвая (Резовска) и Велека.

Националният парк предлага богата възможност за лов. Дива свиня, сърна, елен  и др. са част от разнообразния дивеч в Странджа планина. От хищниците най-често се срещат чакалът, вълкът, лисицата, дивата котка и бялката. Удобните чакала предлагат успешен лов – дива свиня (гонка, чакало); сръндак (чакало, на ход); елен – (подборно). 

Птиците в планината са особено многобройни. През определени периоди в годината техният брой представлява 68% от всички птици, които могат да бъдат намерени на територията на България.  За по-голяма точност, броят на птиците е 261 и част от тях са мигриращи. Това става възможно благодарение на ВИА ПОНТИКА – един от главните маршрути на миграция на птиците в Европа, преминаващ над Странджа планина. Ловен интерес от пернатия дивеч представлява горския бекас, който преминава при ежегодните си прелети. 17 вида птици са включени в Червената книга на България, а 1 в Световната червена книга. 

Вила Нестинарка се намира в село Писменово и е подходяща за нощувка на групи от 9 до 15 души. Удобствата и ниските цени привличат ловни групи и дружинки за нощувка по време на лов през зимата и през лятото.

Цени за нощувка в Странджа и възможност за резервация и договаряне